18, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

ఆకురాతి శతకం – 3ఆకురాతి శతకం – 3
వింతలు – విడ్డూరాలు
1.           మొదటి భాగములను – పదునైన దృష్టితో
       చదివి పంపినట్టి – స్పందనలకు
       బ్రతుకు ధన్యమయ్యె – శతకోటి వందనాల్
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

2.         ఒరుల బోడిచేయు – తిరువేంకటాద్రికే
       అం కత్తిరేసి – రైన వాళ్ళె
       దొంగ కొంపలోన – దొంగలు పడ్డట్టు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

3.         వివిధ మతములెన్ని – భువిని వర్ధిల్లినా
       మౌఢ్యమంట్టి – మతము లేదు
       కోతులన్నిటికిని – మూతులు వంకరే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

4.         గుడికి ప్రక్క నుండు – గోదారిలో మున్గి
       పంది చేసె నం – ప్రదక్షిణలు
       పాడు మూఢ భక్తి – పందికీ సోకెనా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

5.         కప్ప శోభనాలు – గాడ్దెల పెళ్లిళ్లు
       జనులు చేయు పల్లె – జాతరలకు
       సంతు పుట్టు గాని – జడివాన పట్టునా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

6.         మళ్ళి మళ్ళి వచ్చు – మహి సూర్య గ్రహణాలు
       గడియ వేసి యుంచు గుడికి – స్వామి
       ఊపిరుంటె బ్రతుకు – ఉప్పమ్ము కొనియైన
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

7.         ఎలుక దున్నపోతు – ఎద్దుపై గద్దపై
       ఎక్కి తిరుగు వేల్పు – డొక్కులంత
       నభ విహారులైన – సరులకు లోకువే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

8.         వ్యయముచేసి డబ్బు – యజ్ఞాలు చేస్తిరే
       వర్షమేది యనుచు – వగతురేల
       కోపదారి మగడు – కోరినపు డొచ్చునా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

9.         ప్రబలకీర్తి గొన్న – ప్రాచీన గుడులన్ని
       కాల గర్భ మందు – కలిసి పోయె
       వాటి వేల్పు లేరి – కాటికి పోయిరా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

10.                 ల్తితాళి బొట్లు – కళ్యాణ మస్తుకా
       యేమి కరువు వచ్చె – స్వామి నీకు ?
       పాడి మీద డబ్బు – పరి గేరు కొన్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

11.                 అవని దయ్యములకు  అల్లాహ్ బెదరేను
       సైతానంటె యేసు – చచ్చి బ్రతుకు
       గ్రహణ మంటె విష్ణు – గజగజ వణకేను
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

12.                 గుడులు కొల్లలుండ – బడియాట స్థలములా ?
       యజ్ఞముల కటంచు – యాష్టపోకు
       చచ్చు మగడు ఎచ్చట – శయనిస్తె నీకేమి ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

13.                 కొంగ జపము చేయు – దొంగ బాబాకాళ్ళ
       వద్ద మోకరిల్లు – పెద్ద లార ?
       గుంట నక్క కెలుగు బంటి – దాసోహమా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

14.                 వడ్డి కాసు లోని – వజ్రాల నగలన్ని
       కుదువ కట్లకేగి – కుదురు కొనియె
       పొంగి పొంగి పాలు – పొయ్యి పాలైనట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

15.                 అల రికార్డు డాన్సు – అశ్లీలమై దోచు
       ఖ్యాతి గొన్న చిత్ర – బూతు ముందు
       పేదవాడి భార్య – పెద్ద కేన్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

16.                 బొంది తోడ స్వర్గ – మందింప గల స్వాము
       లెందరో కలర – ఇండియాలో
       ఎయిడ్స్ వ్యాది లాగ – ఎప్పుడూ లభ్యమే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

17.                 చిత్ర సీమ బాట – చిలిపి కన్నెల వేట
       శోభనాల తీట – జోలపాట
       మోజుతీర నేర్పు – మొగుడు పెళ్లాలాట
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

18.                 ప్రేమ కిష్టపడని పిల్లపై కసిబూని
       దాడి చేయు వాడె – దగ్ధమగును
       నిప్పుజోలికేగి – నీల్గి చచ్చిన రీతి
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

19.                 కుక్క తిరుపతేగ – గొప్ప సింహం కాదు
       కాశికేగ పంది – గజము కాదు
       శబరిమలయి కేగ – సాలభంబు సిలకౌనె
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

20.                 సమ్మె దాడులందు – సర్కారు సొమ్మందు
       రేప్ చేయుటందు – రేసులందు
       తలను దూర్చువాడు – పులివాత పడ్డట్లె
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

21.                 చంద్రయాన వేళ – శాస్త్రవేత్తలు పోయి
       గుడికి మొక్కుటెంత – గుడ్డి తనము
       గగన యానమునకు – గాడిద సాయమా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

22.                 సిగ్గు విడిచినట్టి – సివిలింజనీయర్లె
       తగ్గి వాస్తువైపు – మొగ్గు చుండ్రు
       పంది బురద నొదిలి – బ్రతుక లేదన్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

23.                 ఆస్తికునకు వచ్చు – ఆదాయ మదియేమి ?
       నాస్తికునకు జరుగు – నష్టమేమి ?
       భక్తి భ్రమలలో స్వ – శక్తిని కోల్పోకు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

24.                 నవగ్రహాల కేసి – భువి జీవ రాసు
       అం కట్టి నారు – ఆది ఋషులు
       కోళ్ళ పట్టి చికెను – కొట్ల కేసిన రీతి
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

25.                 అగ్రదేశములకు – ఆగ్రహం తెప్పించు
       ఉగ్రవాదమునకు – వూత మేల ?
       సానుభూతి క్రూర – సర్పాల మీదనా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

26.                 తాము దాల్చిలబ్ది – బాముకోవచ్చుగా
       వొరుల మీద రుద్దు – దురదయేల
       రంగురాళ్ళు బ్రతుకు – రాతలు వ్రాయునా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!
      
27.                 మూఢనమ్మకాల్లో – మునిగిన స్త్రీ వల్ల
       భర్త చెడును బిడ్డ – భవిత చెడును
       తాను చెడ్డ కోతి – వనమెల్ల చెరచదా
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

28.                 నోరు వాయి లేని – భూరి దేవుళ్ళకు
       బూతు పులిమినారు – రోత కవులు
       దిక్కులేని శవము – కుక్కలు తిన్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

29.                 చక్క గుంటె నడత – సంసార కొంపలకు
       ఎట్టులంటు కొనును – ఎయిడ్స్ వ్యాది ?
       దారి యిడక కుక్క – దూరునా వంటింట
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

30.                 గడ్డి తినెడు వేళ – కండోము దాల్చని
       కాముకులకు ఎడ్స్ – గాలి సోకు
       చాప క్రింది నీరు – కాపురాలే కూలు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

31.                 లేడి కూన మీద – రేసుకుక్కల భంగి
       కన్నె పిల్ల మీద – కాముకేళి
       తగిన దండ నుంటె – తెగియింతురా యిట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

32.                 అంటరాని తనము – అన్నింట దూరినా
       లంజి తనము కాడ – రాదు అడ్డు
              కుల మతాల దెపుడు – గుడ్డెద్దు పోకడే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

33.                 అధిక నల్ల డబ్బు – అఙ్ఞాత భక్తుండు
       హుండి లోన వేసి – ఉడాయించు
       పిల్లివోలె మోక్ష – పీఠాన్ని కాజేయ
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

34.                 మనిషి చచ్చి పోవు – మరుజన్మకందురే
       పిండ మెవరి కోయి – పిచ్చి నాన్న ?
       కపట బాపనయ్య – కాకుల జూపెనా
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

35.                 మానవత్వమునకు – మచ్చు తునకైనట్టి
       కన్నవారి మీద – కరుణ మరచి
       మానవుండు తిరిగి – వానరుడగు చుండె
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

36.                 రాజశేఖరుణ్ణి రక్షింపుమని యేడ్చి
       కాళ్ళ వేళ్ళ బడియు – ఖంగుతిన్న
       మతము లన్నియింక – బ్రతుకుట దండుగే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

37.                 బొజ్జ గణపతుల – నిమజ్జన వేళల్లో
       కొన్ని ప్రాణులైన – మన్ను కలయు
       తోడు లేక  పోదు – దొడ్డ పీన్గన్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

38.                 పరమ నిష్టలెన్నొ – పాటించు రంజాను
       ముగియగానే నడత – మొదటికొచ్చు
       రాయి గుద్దుకున్న – రబ్బరు బంతిలా
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

39.                 తనువులుండు వరకు తప్పవీ దుః ఖాలు

              తనువునే త్యజింప – మనిరి మునులు
              మూషికాలు కొంప – మూసేయమన్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

40.                 కాటు వేయు నాగు – కలిమినందించునా ?
       నమ్మి కొలుచు ముద్దు – గుమ్మలార
       ద్దమేల నమ్మ – అరచేతి గాజులకు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

41.                 దొడ్డ దేవతలకు – బిడ్డల బలియిచ్చి
       నిధుల కోరుకొనెడి – అధములార
              నిధుల మూట, తల్లి – ఉదర మందున్నదా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

42.                 చెట్లు చేమలెపుడు – ఛేదించు మూకకు
       వేప రాగి చెట్లు – వేల్పులయ్యె
       బాతుగుడ్లలోన పసిడి కన్గొన్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

43.                 ఉల్లి తల్లి కాదు – ఉంచుకున్నది, భార్య
       కాదు, భక్తి మోక్ష గామి కాదు
       నేతి బీర చూపి – నెయ్యంటె చెల్లునా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

44.                 అక్రమాలకేగి – ఆస్తి పరుడై నోడు
       చిక్క కుండ పోదు – సి. బి. ఐ కి
       దొంగదైన కుక్క – దొరికి పోకుండునా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

45.                 జడలు వీడిపోయె – జాకెట్లు మరుగాయె
       వంటి మీది చీర – వలస బోయె
       నాతి సిగ్గు దాగె – ఈత దుస్తుల్లోన
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

46.                 మళ్ళి పుట్టి నట్టి – మగధీర ( సినిమా ) తెల్పు
       మళ్ళి వత్తుమనుచు – వెళ్ళి నట్టి
       యేసు బ్రహ్మగార్ల – కేమాయె రారైరి?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

47.                 తాళి యుండు వరకె – తరుణి కాహ్వానాలు
       తాళి తెగిన దాని – దలపరేమి ?
       తాళికున్న విలువ – తరుణికి  యివ్వరా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

48.                 రేప్ చేయ నేర్పు – దోపిడీలను నేర్పు
       గెంత నేర్పు, కౌగి లింత నేర్పు
       ఇంత కంటె నేర్వ – నేముంది సినిమాల్లో
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

49.                 అంధ యుగము నాటి – ఆచారమైనట్టి
       బుడుగు వయసులోన – వడుగు లేమి ?
       వడుగు చేయ కుంటె – వచ్చు కీడేమిటో ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

50.                 సైన్సు యేడ్చు మూఢ – శాస్త్రజ్ఞులను గాంచి
       కోరి కోరి చేసుకున్న మగడు
       సాని వెంట పడితె – సతులేడ్చు కొన్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

51.                 ధరణి పడ్డనాడె – దాత రాసింని
       భక్తి పంచజేరి – బాధపడకు
       కట్టివేయబడిన – గాడిద కైవడిన్
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

52.                 నాగరీకమైన – నైటీలు బయదిల్లి
       చీర లాగి వైచె – సిగ్గుతీయ
       పాత మొగుడి తోటి  – పండుగా యన్నట్లు ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

53.                 వ్రతము చేయగానె – బ్రతుకులు మారవు
       క్రతువు చూచి వర్ష – రుతువు రాదు
       మాయ మంత్రములకు – మానునా గాయాలు ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

54.                 సైన్సు యుగములోన – చాదస్తయుతమైన
       యేమిటీ ప్రచార – మేసుదేవ
       పాతకములు చేసి – ప్రార్ధిస్తె పోవునా
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

55.                 తనువు మీది నగలు – తాకట్టు కేగినే
       సంకటంబదేమి – వేంకటేశ ?
       ఉన్న పరువు కాస్త – ఊడ్చుకు పోయెనే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

56.                 తేనెకార్చు చున్న – తెలిబూది రాల్చినా
       విగ్రహాలు చూపు – వింతలన్ని
       కేటుగాళ్ళు చేయు – కిటుకులే కదస్వామి
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

57.                 మదిని దైవ బక్త యొదిగి యున్నన్నాళ్ళు
       వాస్తవాల చెవుల – వాలనీదు
       దుక్కి టెడ్ల గాట – కుక్క చేరిన రీతి
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

58.                 జాతరనుచు రేగి – జగదాంబ గుడి ముందు
       త్రాగు బోతు లెగసి – మూగ ప్రాణి
       పీక కోయగానె – దూకునా వర్షాలు ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

59.                 తనను జేరవస్తు దారి దుర్ఘటనలో
       చచ్చినట్టి బక్త  జనుల బ్రోవ
       చేతకాని వాడు – జాతికి దేవుడా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

60.                 బోరుబావు లిపుడు – నీరివ్వడం మాని
       బాల కబళించు – బాట పట్టె
       స్కాన్ల వేట కాడ – కూనల్ బలైనట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

61.                 భక్తి పారవశ్య – ముక్తి యాత్రల్లోన
       దారి పోడవు దైవ – దర్శనాలు
       కడకు యాక్సిడెంట్లు – కైలాస టిక్కెట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

62.                 త్రాగుడులకు నాన్న – తగలేయ డబ్బంత
       వున్న అడుగు బొడుగు ఊడ్చి తెచ్చి
       అమ్మ ఆలయాల – కర్పించి కూర్చుండు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

63.                 అల స్వమూత్ర పాన – మౌషధం బయి పోయె
       ఆవు పంచితమ్ము – అమృత మాయె
       పంది మూత్రమేల – పనికి రాదయ్యేనో ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

64.                 బోడి గుండు కున్ను – మోకాటి చిప్పలకు
       ముడులు పెట్టినారు – బడుగు మునులు
       భగ్రహాలు వచ్చి – నరుల వేటాడునా
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

65.                 రుషుల బోధ లైన – రుగ్వేద పలుకైన
       పనికిరాని చెత్త – పనలు కట్టి
       పెంట కుప్ప కెత్తి – పీడ వదిలించుకో
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

66.                 సంబరంగ చేయు – సామూహ పెళ్ళిళ్ళు
       స్వావలంబనాన్ని – చంపి వేయు
       కుక్కలదుపు సేయ – ముక్కలు రాల్చేరు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

67.                 నన్స్ పెదవి మీద – నాజూకు ముద్దిచ్చి
       పలకరింతురంట – ఫాదరీలు
       ముద్దు పెట్ట కుంటె  - ముదరదా పెను భక్తి ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

68.                 మతములన్ని సంకు - చిత ఙ్ఞాన పరిధికే
       గిడసబారి పోయి – ముడుచు కొనియె
       మంద బుద్ది స్త్రీలు – మడి కట్టు కున్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

69.                 పూర్వ జన్మ స్మృతులు – పుట్టుకొచ్చా యిపుడు
       దలైలామ గారి – తలపులోకి
       మృత్యువేళ చుట్టు – ముట్టు యమభటులల్లె
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

70.                 కలియుగాంత మనుచు – కడతేరు దినమంచు
       కమ్ముకొన్న ఈ పుకార్ల నెల్ల
       సొమ్ము చేసు కొనెడి సోగ్గాళ్ళ దే హవా
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

71.                 అంగడోళ్ళ మీది – దొంగాధికారులే
       ప్రభుతను పడకూల్చు – పతిత మహిళ
       దగడి పంచ జేరి – మగని చంపిన రీతి
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

72.                 హెల్త్ పాడు చేయు – కల్తీల సరుకమ్మి
       లాభ మంద జూచు – లోభులార
       సాటి కొంప కాల్చి – చలికాచు కొందురా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

73.                 పేరు మోసినట్టి – పెద్ద ఆఫీసుల్లో
       కాసులుండు వాడె – కాలుమోపు
       అట మొసళ్ళ మేప – అందరి సాధ్యమా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

74.                 ముష్టి డబ్బు కొరకు – మూత్ర పిండాలనే
       అమ్ము కొనుచు నుండు – అర్భకులకు
       ఓటు అమ్ముకొనుట – ఒక పెద్ద లెక్కయా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

75.                 బెల్ట్ షాపులున్ను – మల్టీ పొగాకున్ను
       వేశ్య కొంపలున్ను – వేల్పులున్ను
       రు  పీక్కు తినెడి – చిరకాల రక్కసుల్
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

76.                 పదవి దక్కగానె – ప్రజల నొగ్గేసేటి
       నేత లెక్కువైరి – నేటి యువత
       కన్నవారి బ్రతుకు – గాలి కొదిలిన రీతి
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

77.                 భీతి లేని పదవి – జీతమా అరలక్ష
       విధుల నెపుడు నిర్వ – హించబోరు
       పగలు రేయి కూడ –పైలాభ చింతయే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!
అక్రమాలు – అవినీతి – దురలవాట్లు
78.                 పదవి కొరకు నీవు – పార్టీ ఫిరాయిస్తె
       సరసుడైన శాల్తి – సతుల మార్పు
       మగని మార్పు కోర – మగువకు తగనిదా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

79.                 భర్త పోయిన వేరు – భర్త నందగవచ్చు
       భార్య పోవ తిరిగి – బడయవచ్చు
       యుండగానె భార్య – ముండల వేటేల ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

80.                 శ్రమను దోచుకొనుచు – చచ్చేటి పేదలకు
       దానమిచ్చువాడు  - దాకాడు
       పెంటమీద నిలచి – సెంటలము కొన్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

81.                 ప్రేమ దోమయనెడి – ప్రియునికి కౌగిళ్ళ
       విందులీయబోకు – ముందుగానె
       కులికి యీసడించు – కూర కరివేప లా
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

82.                 ప్రేమ లొలుక బోయు – పెళ్లి సీమంతాల
       సందడల్లె చేస్తె – సాముహికపు
       శోభనాలు కూడ – చూచి తరించమా
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

83.                 చెరుప వేశ్య సుబ్బి – శెట్టి గుగ్గిళ్ళమ్మె
       జూదమాడి ధర్మ – జుండు చెడియె
       కామ వాంఛ తోడ – కడతేరె రావణు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

84.                 తేలు బొమ్మచించి – తీసేసి గుట్కాలు
       నమలి మ్రింగుచున్న – నరుల కిపుడు
       కుట్టు వరకు తేళ్ళు – కుమ్మరి పురుగులే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

85.                 దళితుడున్నతంది – తనవారి మరచుచో
       అగ్రవర్ణ మెట్ల – నుగ్రహించు ?
       తల్లి కోడి తరుమ – పిల్లి యోదార్చునా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

86.                 శాఖములను తినుచు – మేకల వదలినా
       తరుగు కూరలందు – పురుగులుండు
       మానివేయహింస – మనిషికి సాద్యమా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

87.                 వ్యాధి నయము చేయ – వైద్యాలయములుండ
       మాంత్రికులను చేరు – మౌఢ్యమేల ?
       గుడ్డలుతుక మురికి – గుంటే శరణ్యమా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

88.                 బక్క ప్రాణులన్న – మొక్కు దేవుళ్ళన్న
       పరుల ధనములన్న – పడతులన్న
       కండ చక్కెరల్లె – కబళించు గూండాలు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

89.                 మందు మాకు లేదు – మరలు ప్రశ్నే లేదు
       ఏడ్స్ భూత దాడి – కెదురు లేదు
       భార్య పవిట క్రింద – ప్రాణాలు దాచుకో
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

90.                 నిండు జీవితాన్ని – గుండాయి జమ్ములో
       క్షతియొనర్చు వాడు – బ్రతక లేడు
       కరచుకుక్క బ్రతుకు – దొరకు నందాకనే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

91.                 కల్తిసార మృతులు – కళ్ల పడ్డపుడెల్ల
       కావు కావు నేడ్చు – కాకి ప్రభుత
       ఎద్దు పుండు కాకి – కెంత ముద్దాయెనో ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

92.                 పెట్టు జనములుండ – భిక్షాటనము పోదు
       దానములకు పేద – తన మణగదు
       ఆజ్యమందుచుండ – అగ్గి చల్లారునా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

93.                 చెట్లు చేమలన్ని – చేధించి చేధించి
       పచ్చదనము నంత – పాడు చేయ
       కరగు మేఘమాల కన్నెర్ర చేయదా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

94.                 రేపులున్ను ఫైట్లు – లేటెష్టు సీన్లతో
       చిత్ర సీమ కీర్తి – శిఖర మాయె
       ఆడదాని పరువు – అంగళ్ళ పాలాయె
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

95.                 కడుపు నిండ పశువు – గడ్డి తెమ్మని కోరు
       మగువ యోగ్యుడైన – మగనికోరు
       పిసిని గొట్టు వరుడు – లెసకట్నమడుగురా
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

96.                 కుల రిజర్వులెట్టి – కుల సంఘములు కట్టి
       కులము పేర పత్రికలను నడపు
       కుళ్ళు రాజకీయ – మొళ్లు మండింపదా
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

97.                 మనువు గొప్పదియని – ధన పిపాసుల యింట
       పేదకన్న తండ్రి – బిడ్డ నిస్తె
       అల కసాయి చేత –అర కోడి పడ్డట్లె
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

98.                 బడిని మాన్పియింటి – పనులు చేయంచేటి
       తండ్రి కూల్చి వేయ – తనయ బ్రతుకు
       పెల్లు యాకటి పులి – పిల్లల తిన్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!


జాతిరత్నాలు
99.                 సత్యన్యాయ ధర్మ – సంచితం బైనట్టి
     నీతి కల్గియుండు – హేతు వాది
     హేతు వాది యెపుడు – జాతికి రత్నమే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!       

100.           అస్తి కత్వ మంత – అంధవిశ్వాసాలు
     నాస్తి కత్వమం – వాస్తవాలు
     కాస్తమనసు నిల్చి – వాస్తవం తెలిసికో
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

101.           కావు కావుమనెడి – కాకుల రొదలోన
     కోకిలమ్మ తీపి – గొంతు పగిది
     హేతువాది పల్కు – ఎటనున్న వజ్రమే
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

102.           హేతు వాదృష్టి – యెదగని మదిలోన
     మూఢ నమ్మకాలు – గూడు కట్టు
     శుద్ది లేని యింట – బొద్దింక లున్నట్లు
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

103.           పుట్టి పుట్టగానె – యిట్టె కబళింపంగ
     భక్తి కొలను లోన – బలసి తిరుగు
     మత మొసళ్ళ గెలుచు – మనుజులే నాస్తికుల్
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

104.           అపర శాంత మూర్తి – ఆధ్యాత్మికుండనకు
     నాస్తికునకు హింస – నైజమునకు
     ఒరువు వేయకుండ – సరకు ప్రోగేతువా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

105.           సైన్సు చేయు మేలు – జగమెరింగిన నాడు
     మతములన్ని చచ్చి – చితికి చేరు
     నింగి సూర్యుడెగయ – నిలచునా చీకటుల్ ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!
సమసమాజం కావాలా ?
106.           రైతు కూలి శ్రమను – రంజు గాదోచుకొని
     ధనికులెదుగుచున్న ధరణి మీద
     సమ సమాజ బాట – భ్రమలమూటేనోయి
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

107.           తరతరాలనాడు తస్కరించిన భూము
     లెంచి శ్రామికులకు – పంచువరకు
     ఆకటి మరణాలు – అదుపు కొచ్చుట కల్ల
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

108.           వర్గ ఉద్యమాలు – వంచవలనే గాని
     బ్రతిమలాట కాస్తి – పంచబోరు
     రక్కకుంటె చెరకు – చక్కెర రాల్చునా ?
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

109.           ఆకలి పొలికేక – లాప కల్గే కిటుకు
     కార్లమార్క్సు లెనిను – గార్ల కెరుక
       కొయ్యవంకలన్ని – పొయ్యికే అవగతం
       ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

110.           కార్లమార్క్సు లెనిను – ఘటికులౌ ఏంగిల్స్
     బుర్రలందు పుట్టి – పుంజుకున్న
     సోషలిజమె సకల – దోషాల కౌషదం
     ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

111.           ఆకలి పెనుమం– లార్ప కల్గిననాడె
     మూఢ మతములన్ని – ముసుగుతన్ను
     సమ సమాజమునకు – సరి బాటలేర్పడున్
     ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!

112.           వరస విప్లవాలు – వర్ధిల్లినప్పుడే
     లు కనెడి – మిలకుదిగును
     మూఢ నమ్మకాల – పీడయున్ విరగడౌ
     ఆకురాతి మాట అణు బరాట !!
అక్రమ సెక్సు
సీ ||          నంద కృష్ణయ్య – మేనత్తకే మగడాయె
                     హరిశ్చంద్రుడు భార్యను – అమ్మివైచె
              గురుపత్నియగు తార – చెరపట్టె  చంద్రుణ్ణి
                     దక్షుండు సోదరికి – తాళి కట్టె
              సుగ్రీవు వదినెను – శోభన గది కీడ్చె
                     మరదల్నిగొని  వాలి – మలిన పరచె
              శత రూప, జాహ్నవి – సారస్వతీ, యిళ
                     తండ్రికే భార్యలై – తగలపడిరి


తే || గీ ||       అంధ యుగలముల నాటి – దుర్గంధమెల్ల
              గ్రంధములకెత్తి భక్తితో – రంగ రించి
              మూఢ విశ్వాసముల మూట – మూపు కెత్త
              మోక్షమని గార్ధభ శ్రేణి – మోయుచుండె
వేప గింజలు
 సీ ||             మౌని విశ్వా మిత్రు – మేనకన్ చెరపట్టి
                     బ్రహ్మర్షి పదవినే – బ్రష్టుపరిచె
              రుషి వశిష్టుండు – యరుంధతిన్ ముద్దాడి
                     రుషి కూటములకెల్ల – రోత పులిమె
              మౌని పరాశరు – మత్య గంధింగూడి
                     ఎలమి చేపల కంపు – పులుముకొనియె
              వేద వ్యాస మహర్షి – విధవల భోగించి
                     పండిత శ్రేణుల – పరువుతీసె


 || వె ||    శాపమీయగానె – చచ్చిరట , ఈ మునుల్
              వరము లీయ బ్రతికి – వచ్చిరంట
              వేపగింజలకును – తీపి తేనియలద్ది
              పుట్టి ముంచినారు – పూర్వకవులు


నేతి బీర
సీ ||           అనసూయ ఉడికించె – యినుప గుగ్గిళ్ళను
                     సావిత్రి యమునితో – జగడమాడె
              సుమతి శాపంబుతో – సూర్యుణ్ణి నిలవేసె
                     అగ్గిలో సీతమ్మ – నిగ్గుతేలె
              ద్రౌపదిని కాపాడ – దైవమే దిగివచ్చె
                     కుంతి దేవుళ్ళకే – సంతుకనియె
              ఆడదే లేకుండ – అయ్యప్ప జన్మించె
                     మగ పొందు లేకయే – మరియ కనియె

తే || గీ ||     నాటి వనితల మహిమకు – దీటుకొని
              నేటి మహిళను పతితగా – నిలుప వలెనె
              అతివలకు లేని గొప్పల – నంటగట్టి
              నేతి బీరను చేసిరి – నాతి బ్రతుకు    ||


              నాటు కుక్కలు
సీ ||                      ఆటలాడు కొనెడి – అతి చిన్న వయసునే
                     చిట్టి గొంతుకు తాళి – కట్టినారు
              పైల కాసించి – పండు ముదుసలి కిచ్చి
                     చేసి కన్యల గొంతు – కోసినారు
              దుష్టు డైనా మడు – దుర్మార్గుడైననూ
                     పడియుండ వలెనంచు – నుడివినారు
              కడకు చచ్చిన భర్త – కాయమ్ముతో సతిని
                     కాష్టమ్ములో వేసి – కాల్చినారు

|| వె ||       విధవ రాళ్ళ చేసి – నుదిటి కుంకుమ దీయ
              మోము చూపలేని – ముదిత నిపుడు
              కాటు వేయ జూచు – నాటు కుక్కలు తప్ప
                   మనువు కొప్పు కొనెడి – ఘనులు కలరె ?

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి