27, ఏప్రిల్ 2018, శుక్రవారం

దేవుడికి తెలుగురాదు

దేవుడికి తెలుగురాదు (ఆంధ్రప్రభ 17.12.2017)
తెలుగులో ప్రార్ధనేమిటి నీ మొహం? దేవుడికి తెలుగురాదు. -భమిడిపాటి,
మనం తెలుగువాళ్ళం - ఏమీచాతగాని వాళ్ళం--కొడవటిగంటి
''
జనగణమన అధినాయకుడెవరనుకున్నారు? జార్జి మహారాజు'' (మారుతీరావు ''మళ్ళీ మధుమాసం'')
''
మైలాగియిలా ఈ ఇంగ్లీషువారికి లక్ష్యం లేదు'' (గురజాడ అప్పారావు ''కన్యాశుల్కం'')
''
తాజా కాలిన్స్‌ ఇంగ్లీష్‌ డిక్షనరీలో బద్మాష్‌, చంగా, చుడ్డీ, దేశీ, ఆంటీజీ, అంకుల్‌జీ, గోరా, కుర్తా, కుత్తా, కుత్తి, హరామ్‌జాదా, హరామ్‌జాదీ, యార్‌, మహల్‌, లాంటి పదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. 'ఇంగ్లీషు ఇంత అందమైన భాష కావటానికి కారణం అది మొదటి నుండీ ఇతర భాషల నుండి పదాలను స్వీకరించటమే' అని ఎడిటర్‌ ఇన్‌చీఫ్‌ జెరిమీ బట్టర్‌ ఫీల్డ్‌ అనారు''. (డక్కన్‌ క్రానికల్‌ 9-6-2005)
మహారాజా, మహారాణి, మహాత్మాలాంటి ఎన్నో భారతీయ పదాలు ఇంగ్లీషు డిక్షనరీల్లోకి ఎప్పుడో ఎక్కేశాయి. కనీసం ఈ పదాలు ఫలానా భాష నుండి అరువు తెచ్చుకున్నవని కూడా ఇంగ్లీషు నిఘంటువుల్లో గుర్తులు పెట్టడం లేదు. అవి ఇంగ్లీషు వాళ్ళు స్వంతం చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి పని మన భారతీయ భాషల వాళ్ళు ఎంత మాత్రం చేయటం లేదు. అంటరానితనం వంటబట్టించుకున్న జనం అప్రాచ్యపు భాషల పట్ల గూడా ఇదే తత్వాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. హింగ్లీష్‌, తెల్గిష్‌, భాషలు మాట్లాడుతూ అప్రాచ్యులతో ఉపాధికోసం అంటకాగుతున్న వారే, స్వదేశంలో సంస్కృతి, సంప్రదాయం, సాహితీవిలువలు అంటూ ప్రజలు వాడుకలోకి తెచ్చిన అప్రాచ్యపు పదాలను కూడా నిఘంటువుల్లోకి తేకుండా భాష శక్తివంతం కాకుండా అడ్డుకుంటున్నారు.
తెలుగువాళ్ళ గురించి, ఇంగ్లీషువాళ్ళ గురించి, కొన్ని పాత్రలతో మన తెలుగు ప్రముఖ రచయితలు కొన్ని మరువరాని మాటలు చెప్పించారు. (సంకలనం: బూదరాజు రాధాకృష్ణ 2004): మళ్ళీ ఒకసారి ఆమాటలు గుర్తు చేసుకుందాం :

''
తిట్లకు ఇంగ్లీషూ, దీవించటానికి సంస్కృతమూ అయితే, తెలుగు కూరలు బేరం చేయడానికి తప్ప దేనికీ పనికి రాదు'' -కొడవటిగంటి, ఐశ్వర్యా
''
తెలుగులో అచ్చుతప్పులు లేకుండా పుస్తకం వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు'' -కొడవటిగంటి, అనామిక
''
ఇంగ్లీషుకి తండ్రి ల్యాటిన్‌. తెలుక్కి తల్లి సంస్కృతం, అవటం చేత ఇంగ్లీషు తెలుగూ కలవ్వేమో అని కొందరికి డౌటేహం'' -భమిడిపాటి, బాగుబాగు
తెలుగులో నూటికి తొంభైతొమ్మిది అనుకరణం -భమిడిపాటి, తెలుగు వ్యాకరణం
తెలుగులో తలకట్లు ప్రత్యేకించి పిలకలు అయిపోయినాయి అందుకని అక్షరాల తెలుగు వ్యక్తులు కచటతపలు. - భమిడిపాటి, కచటతపలు.
తెలుగులో ప్రార్ధనేమిటి నీ మొహం? దేవుడికి తెలుగురాదు. -భమిడిపాటి, వేషం తగాదా
తెలుగు వాళ్ళందరినీ భర్జించేది తెలుగుతో నిమిత్తం లేనిదే. -భమిడిపాటి, తుక్కుముక్కల హక్కుచిక్కు
ఈ పదేళ్ళ మధ్య మన యూనివర్శిటీలు మూడు కనీసం యాభై మంది తెలుగు డాక్టర్లను తయారుచేశాయి. కాని మన భాషలో విమర్శ సాహిత్యం ఇంచుమించు లేనేలేదు. -మహీధర, స్వయంవరణం
తెలుగురాని వాళ్ళు తెలుగు పుస్తకం ఎలాగూ చదవరు. ఇంగ్లీషు చదివిన తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు పుస్తకం కేసి చూడనైనా చూడరు. అందుకే తెలుగు రచయిత ఈనాడు అరకప్పు కాఫీకి దిక్కులేక అలమటిస్తున్నాడు. -సూర్యారావు, నీలితెరలు
మనం తెలుగువాళ్ళం, ఏమీ చాతగాని వాళ్ళం. -కొడవటిగంటి, అనామిక
గొప్ప తెలుగువాళ్ళు తెలుగు వచ్చినా వాడరు. తెలుగు వాడకుండా ఉంటేగానీ తెలుగు వాళ్ళచేత గొప్పవాళ్ళనిపించుకోలేరు. -భమిడిపాటి, తెలుగు
గర్వించవేలరా తెలుగోడా గత కీర్తి తలబరువు గలవాడా -మల్లారెడ్డి, ఆంధ్రప్రభోదము
మనకి ఇంగ్లీషు అచ్చిరాదని చెబితే విన్నావు కావు. ఈ వెధవ ఇంగ్లీషు చదువు నించి బ్రాహ్మాణీయం చెడిపోతుంది. మన శాస్త్రాల్లో మాటలు మనం మరిచిపోయినాము. ఆ మాటలే తెల్లవాళ్ళు దొంగతనంగా పట్టుకుపోయి శాస్త్రం చెప్పినట్లలా ఆచరించి మనరాజ్యం లాగుకున్నారు.ఇంగ్లీషువాడు 'తింక్‌' అన్నాడోయ్‌. ఆలోచిస్తేగానీ నిజం బోధపడదు. ఇంగిలీషు వాడు సోమరితనం వొప్పడండీ. మన పుస్తకాల్లో మర్మం కనుక్కొని దొర్లు బాగుపడుతున్నారు. మన పుస్తకాలు బూజెక్కించి మనం చెడుతున్నాం. -గురజాడ, కన్యాశుల్కం
ఇంగ్లీషు చదువుకునే వారందరూ రౌరవాది నరకాలలో పడిపోతారు. -కందుకూరి, హాస్య సంజీవని
తెలుగులో కోపం ఎట్లా వస్తుందోయ్‌, ఇంగ్లీషులో అన్నా -గంగాధరరావు, బంగారు సంకెళ్ళు
మనకి ఇంగ్లీషు రాజభాషే కాకుండా మన్మధభాష కూడా అయిపోయింది. -లక్ష్మణరావు, అతడు -ఆమె
ఇంగ్లీషులో మాట్లాడుతుంటే కులం ఏదయిందీ అసలు తెలుసుకోలేం. -కొడవటిగంటి, అనుభావం.
ఇంగిలీషోడి అమల్లో ఏపని చేసిన బంగారం పలుకుతుంది. ఈ ఇంగ్లీషువాళ్ళు చదువులు పెట్టి మన వేళ్ళతో మనకళ్ళే పొడుస్తున్నారు. -గురజాడ, కొండుభట్టీయము
ఈ మాటలన్నీ మన భాషపట్ల మక్కువతో అన్నవే. దురుద్దేశమేమీ లేదు. మంచి పలుకు లెప్పుడైనా, ఎవరివైనా ఉదాహరించవచ్చు.
'
మన వాళ్ళు వట్టి వెధవాయలోయ్‌' అంటే ఇక మనవాళ్ళు ఎన్నటెన్నటికి వెధవాయలుగా ఉండిపోవాల్సిందే అనే కోర్కె ఆ మాట అన్నవాడికి లేదు. వీళ్ళు బాగుపడాలి అనే ఆశ అందులో ఉంది. అసలు ఎప్పటి కైనా బాగుపడతారా అనే అనుమానమూ ఉంది. ఇదేం జాతిరా బాబూ ఇలాంటి మాటలతో పొడిస్తేనన్నా కదులుతారనే తాపత్రయమూ ఉంది. ఇంగ్లీషు వాళ్ళు తమ భాషాభివృద్ధి కోసం ఎంత శ్రమ పడుతున్నారో అలాంటి శ్రమ మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా పడాలని వారికోరిక.
రచయితల మనోభావాల్ని అర్ధం చేసుకోలేనంత అజ్ఞానులెవరూ తెలుగు ప్రజల్లో లేరు. కాకపోతే వందల సంవత్సరాల పాటు పరభాషల పాలనలో మగ్గిపోయి నందువల్ల సంక్రమించిన బానిస మనస్తత్వం స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం లభించిన తరువాత కూడా వదుల్చుకోలేక పోయారు. దానికి నాయకులు, అధికారులే వందలాది కారణాలు చెబుతున్నారు. కారణం తెలిసినప్పుడు తెలివిగలవాడెవడైనా పరిష్కారం కనుక్కుంటాడు. పరిష్కారం అక్కరలేదు అనుకునేవాడు ప్రయత్నించడు. ప్రయత్నమే చెయ్యనివాడు పరాన్నజీవిలా బ్రతుకుతాడు. పరాన్నజీవికి స్వంత ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలు ఉండవు. మరొకడు అభివృద్ధి పరిచిందాన్ని పడి మేయటం తప్ప, తాను కూడా శ్రమపడడు. ఒకవేళ శ్రమ పడినా ఆయాచితంగా ఫలాలు వచ్చి పడటం కోసమే శ్రమ పడతాడు. స్వంత గుర్తింపు లేనందుకు సిగ్గుపడడు. సిగ్గుపడితే, స్వేచ్ఛ వచ్చాక కూడా బానిస బుద్ధి ప్రదర్శించడు. తన భాషకు కూడా అధికారం ఇస్తాడు. అధికారపూర్వకంగా తన భాషను ఉపయోగిస్తాడు. అదేమి విచిత్రమో కానీ తెలుగువాడు భాషపేరుతో ఉద్యమించి రాష్ట్రాన్ని సాధించాడు కానీ తన భాషకు అధికార దండం అందించలేక పోయాడు.
అధికార భాషా సంఘానికి కొన్ని అధికారాలను ఇస్తూ చట్టంలో మార్పులు చేయాలని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు 8-6-2005 న ఎ.బి.కె. ప్రసాద్‌ గారు నాతో చెప్పారు. అధికారభాషా సంఘాలకు ఇప్పటికైనా అవసరమైన అధికారాలు ఇవ్వాలి.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల అధికారిగా హిందీ వాడైన అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ను నియమించినపుడు విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి తెలుగురాని వ్యక్తిని ఆ పదవిలో నియమించటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కోర్టుకు వెళతామన్నారు. 21 తెలుగు కులవృత్తులు ఆగమాలు శ్రీవారి ఆలయ వ్యవస్థలో ఇమిడి ఉన్నాయి తెలుగు భాష రాని వ్యక్తికివి అర్ధం కావు అన్నారు.
ఇలాంటివి పరిశీలిస్తుంటే తాడిపత్రి దగ్గరలోని చినపొడమల ఆశ్రమాధిపతి త్రైత సిద్ధాంతకర్త   శ్రీ ప్రబోధానంద యోగి గారు భాషల గురించిన ఇంకో దేవరహస్యం బయటపెట్టారు:
దేవుళ్ళకు కూడా ప్రాంతీయ భాషలు మాత్రమే  వస్తాయట :
"మాట్లాడే భాష దేవతలకు కూడా ఉండును. అందరినీ పుట్టించిన దేవునికి భాషలేదు గానీ, సృష్ఠించబడిన దేవతలకు భాష కలదు . దేవతలు ఏ ప్రాంతము వారికి ఆ ప్రాంత భాష మాత్రమే తెలియును.ఒక ప్రాంతములో తెలుగు మాట్లాడు ప్రజలుంటే ఆ ప్రాంతములోని గుడిలో గల దేవతలకు మనుషులు మాట్లాడు తెలుగు వచ్చును. తెలుగు మనుషులు గుడికి వచ్చి పోవుట వలన దేవతకు తెలుగు భాషనే వచ్చును. తమిళనాడు రాష్ట్రములో ఒక గుడిలోని దేవత ఇతరు మీదికి వచ్చి మాట్లాడునప్పుడు తమిళమే మాట్లాడుటను చూచాను. అలాగే ఆంధ్రరాష్ట్రములో కొన్ని గుడులలోని దేవతలు మాట్లాడునప్పుడు తెలుగు లోనే మాట్లాడడమును చూచాను. మనము తమిళనాడుకు పోయి అక్కడి దేవతతో మాట్లాడవలెనని ప్రయత్నించినా, దేవతకు తెలుగు తెలియదు, కావున తెలుగు లో మాట్లాడలేదు. ఆమె తమిళములో మాట్లాడినా అది మనకు అర్థము కాదు. అదే విధముగా తెలుగు రాష్ట్రములో నేను చాలామంది దేవతలతో అక్కడక్కడ మాట్లాడడము జరిగినది. అప్పుడు వారు తెలుగు మాట్లాడినా ఆ ప్రాంతములో మాట్లాడు యాసలోనే మాట్లాడడము చూచాను. తెంగాణలో అక్కడి తెంగాణ యాసలో అక్కడి దేవతలు మాట్లాడడము, రాయలసీమ ప్రాంతములోని దేవతలు రాయలసీమ ప్రాంత యాసలో తెలుగులో మాట్లాడడము చూచాను. దీనినిబట్టి ఏ ప్రాంతము వారికి ఆ ప్రాంత భాషే అలవాటై యున్నదని తెలియుచున్నది.కొన్ని దేవాయముల లోని ముఖ్యమైన దేవతలు కూడా నాతో మాట్లాడడము జరిగినది. అప్పుడు వారిని నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడము జరిగినది. నిత్యము పూజలు చేయు పూజార్లు సంస్కృతములో మంత్రము చదువుచుందురు కదా! అప్పుడు ఆ మంత్రము మీకు అర్థమగుచుండునా యని అడుగగా! ‘‘మాకు తెలుగు భాష మాత్రము తెలియును. చిన్నప్పటి నుండి తెలుగు భాష అలవాటై పోయినది. సంస్కృతమును అప్పుడప్పుడు పూజలో మాత్రము వింటున్నాము. ఆ భాష మాకు తెలియని దానివలన వారు ఏమి చెప్పుచున్నారో ఏమాత్రము తెలియదు అని అన్నారు"---- .ఆచార్య ప్రబోదానంద యోగి ,భావము-భాష 2016

ప్రబోధానంద స్వామి గారి మాటలు నిజమేననిపిస్తోంది. ఎందుకంటే నేను పేరుకు సాయిబునైనా నాకు ఉర్దూరాదు. ఇంట్లో తెలుగు మాత్రమే మాట్లాడుకొనే తెలుగు సాయిబులం మేము.నా మాతృభాషే తెలుగు.మనందరినీ కలిపేది తెలుగు. మనం ఒకరికొకరం అర్ధమయ్యేది తెలుగు భాషద్వారానే. చివరికి మనం దేవుడికి పెట్టుకునే మొరకూడా తెలుగులోనే.ఇప్పుడు ప్రబోదానంద గారి ద్వారా కొత్తగా తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే మన తెలుగు ప్రాంతంలోని దేవుళ్ళకు తెలుగు మాత్రమే వస్తుందని మరో భాష పెద్దగా రాదని. . తెలుగురాని దేవుళ్ళకు తెలుగు జనం మొరలు అర్ధం కావు.  తెలుగునేలపైనే అంటిపెట్టుకోని ఉన్న తెలుగువాళ్ళకు తిరపతి వెంకన్న మొదలు బోలెడంతమంది తెలుగు దేవుళ్ళు ,తెలుగు దేవతలు ఉన్నారు. విదేశాలకు పోయినోళ్లే పాపం తెలియని భాషలో తెలియని దేవుళ్ళకు నివేదించుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు ఇతరభాషల ఇబ్బంది లేదు.అన్నమయ్య ,త్యాగయ్య,రామదాసు ల్లాగా మన తెలుగులోనే  స్వేచ్ఛగా ధారాళంగా దేవుళ్ళకు ప్రార్ధన చేద్దాం . ఎందుకంటే వీళ్ళ తెలుగు కీర్తనల దెబ్బకు దేవుళ్ళే దిగి వచ్చారు .

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి