18, జులై 2012, బుధవారం

క్రీ.శ.1900 సంవత్సరానికి పూర్వపు తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువులు


       30.క్రీ.శ.1900 సంవత్సరానికి పూర్వపు  తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువులు
సంవత్సరం     నిఘంటు నిర్మాత       నిఘంటువు పేరు, ప్రచురించ బడిన ప్రదేశం
1818       డబ్ల్యు. బ్రౌన్‌      A Vocabulary of Gentoo andEnglish   మద్రాస్‌.
1821       ఎ.డి. కేంప్‌బెల్‌    A Dictionary of the Teloogoo Language  మద్రాస్‌.
1835       జె.సి.మోరిస్‌      A Dictionary, English and Teloogoo      మద్రాస్‌.
1839       డబ్ల్యు. కార్పెంటర్‌ A Dictionary of English synonyms      లండన్‌.
1841       సి. రామకృష్ణ శాస్త్రులు     A Vocabulary, in English and Teloogoo     మద్రాస్‌.
1841       జె. నికోలాస్‌       A Vocabulary of English and Teloogoo       మద్రాస్‌.
1844       ఇ. బాల్ఫోర్‌       Vocabularies Telagoo            కలకత్తా.
1847       డబ్ల్యు. ఇల్లియట్‌  Language of the Goands with terms in Telugu      కలకత్తా.
1849       బి.హెచ్‌. హాడ్జ్‌సన్‌ Vocabularies of Southern India      కలకత్తా.
1852       చార్లెస్‌ఫిలిప్‌ బ్రౌన్‌ A DICTIONARY, Telugu and Eng1ish   మద్రాస్‌.
1854       చార్లెస్‌ఫిలిప్‌ బ్రౌన్‌ A Dictionary of the Mixed Dialects      మద్రాస్‌.   
1862       రెవరండ్‌ పెర్సివల్‌ Telugu - Eng1ish DICTIONARY      మద్రాస్‌.
1868       సర్‌.ఏ.జె. ల్యాల్‌   A Vocabulary in Hindustani, English,Telugu    నాగపూర్‌.
1886       రెవరండ్‌ పెర్సివల్‌ Anglo-Telugu Dictionary     మద్రాస్‌.
1889       వీరస్వామి మొదలియార్‌  Vocabulary in English and Telugu   మద్రాస్‌.
1891       పి. శంకర నారాయణ       English - Telugu Dictionary      మద్రాస్‌.
1895       చార్లెస్‌ఫిలిప్‌ బ్రౌన్‌ A DICTIONARY, Eng1ish and Telugu    మద్రాస్‌.
1898       జి.డబ్ల్యు. టేలర్‌   An English-Telugu Vocabulary       మద్రాస్‌.
1900       పి. శంకర నారాయణ       Telugu - English Dictionary   మద్రాస్‌.
1900       పి. హోలర్‌       Telugu Nighantuvulu        రాజమండ్రి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి